Per pregar (devocionari) és un recull de pregàries en català, un servei catòlic realitzat per un petit equip

El combat en la pregària és inseparable del progrés de la vida espiritual


Qui prega combat contra ell mateix, contra l'ambient i, sobretot, contra el Temptador, que fa tot el possible per apartar-lo de la pregària

-----------------------------------------------------------------

Per demanar la castedat

Maria, filla amorosa de Déu Pare, a Vós confio la meva ànima. Protegiu la vida de Déu en la meva ànima. No permeteu que la perdi a causa del pecat. Protegiu la meva ment i la meva voluntat perquè tots els meus pensaments i desitjos siguin agradables a Déu.

Déu vos salve Maria, plena de gràcia, el Senyor és amb Vós, beneïda sou Vós entre totes les dones i beneït és el fruit del vostre ventre Jesús. Santa Maria, Mare de Déu, pregueu per nosaltres pecadors, ara i en la hora de la nostra mort. Amén.

Maria, mare amorosa del Fill, a Vós confio el meu cor. Permeteu-me estimar-vos amb tot el meu cor. Permeteu-me sempre d'estimar veritablement el pròxim. I ajudeu-me a evitar amics que em puguin allunyar de Jesús i portar-me a una vida de pecat.

Déu vos salve Maria, plena de gràcia, el Senyor és amb Vós, beneïda sou Vós entre totes les dones i beneït és el fruit del vostre ventre Jesús. Santa Maria, Mare de Déu, pregueu per nosaltres pecadors, ara i en la hora de la nostra mort. Amén.

Maria, esposa amorosa de l'Esperit Sant, a Vós confio el meu cos. Permeteu-me sempre recordar que el méu cos és llar per l'Esperit Sant, qui viu amb mi. Permeteu-me no tornar mai més a pecar contra Ell amb accions impures, sol/a o amb altres.

Déu vos salve Maria, plena de gràcia, el Senyor és amb Vós, beneïda sou Vós entre totes les dones i beneït és el fruit del vostre ventre Jesús. Santa Maria, Mare de Déu, pregueu per nosaltres pecadors, ara i en la hora de la nostra mort. Amén.

Sant Josep, pregueu per nosaltres.
Sant Rafael Arcàngel, pregueu per nosaltres.
Santa Maria Goretti, pregueu per nosaltres.
Amén.

(Extret i traduït del llibre "Amor puro" de Jason Evert)