Coroneta divina misericordia

Manera de resar-la:
1) Es diu primer: un parenostre, una avemaria, un credo i un glòria.
2) A continuació es resen 5 desenes (com si es resés el rosari). Cada desena consta de:
"Pare Etern, t'ofereixo el Cos, la Sang, l'Ànima i la Divinitat del teu estimadíssim Fill, Nostre Senyor Jesucrist, com a expiació dels nostres pecats i els del món sencer". Seguit de 10 vegades: "Per la seva dolorosa Passió, tingues misericòrdia de nosaltres i del món sencer".
3) Finalment, acabades les 5 desenes, es repeteix tres vegades:
"Sant Déu, Sant Fort, Sant Immortal, tingues misericòrdia de nosaltres i del món sencer".