Per pregar (devocionari) és un recull de pregàries en català, un servei catòlic realitzat per un petit equip

El combat en la pregària és inseparable del progrés de la vida espiritual


Qui prega combat contra ell mateix, contra l'ambient i, sobretot, contra el Temptador, que fa tot el possible per apartar-lo de la pregària

-----------------------------------------------------------------

Coroneta divina misericordia

Manera de resar-la:
1) Es diu primer: un parenostre, una avemaria, un credo i un glòria.
2) A continuació es resen 5 desenes (com si es resés el rosari). Cada desena consta de:
"Pare Etern, t'ofereixo el Cos, la Sang, l'Ànima i la Divinitat del teu estimadíssim Fill, Nostre Senyor Jesucrist, com a expiació dels nostres pecats i els del món sencer". Seguit de 10 vegades: "Per la seva dolorosa Passió, tingues misericòrdia de nosaltres i del món sencer".
3) Finalment, acabades les 5 desenes, es repeteix tres vegades:
"Sant Déu, Sant Fort, Sant Immortal, tingues misericòrdia de nosaltres i del món sencer".