Per pregar (devocionari) és un recull de pregàries en català, un servei catòlic realitzat per un petit equip

El combat en la pregària és inseparable del progrés de la vida espiritual


Qui prega combat contra ell mateix, contra l'ambient i, sobretot, contra el Temptador, que fa tot el possible per apartar-lo de la pregària

-----------------------------------------------------------------

Alliberament por

En el nom de Jesús, renuncio a tot esperit de por, que em lliga des del si maternal.

Jesús, jo confio en Vós. Gràcies per l'alliberament de la por. De la por del maligne.

Novena resada cada dia pel Padre Pio


En el nom del Pare i del Fill i de l'Esperit Sant. Amén.

1. Oh, Jesús meu, que diguéreu: "En veritat us dic, demaneu i rebreu, cerqueu i us obriran". Heus ací que jo també truco, cerco i demano la gràcia de...

(Després de cada invocació es pot resar: Pare nostre, Ave Maria i Glòria)


Sagrat Cor de Jesús, jo confio i espero en Vós

2. Oh, Jesús meu, que diguéreu: "En veritat, en veritat us dic, tot allò que demanareu al meu Pare, en el meu nom, us ho concedirà". Heus ací, doncs, que al vostre Pare, jo li demano, en nom vostre, la gràcia de...

(Després de cada invocació es pot resar: Pare nostre, Ave Maria i Glòria)

Sagrat Cor de Jesús, jo confio i espero en Vós

3. Oh, Jesús meu, que diguéreu: "En veritat, en veritat us dic que: el cel i la terra passaran, però les meves paraules no passaran". Heus ací, doncs, que recolzant-me en la infal·libilitat d'aquestes vostres santes paraules, us demano la gràcia de...

(Després de cada invocació es pot resar: Pare nostre, Ave Maria i Glòria)

Sagrat Cor de Jesús, jo confio i espero en Vós

Oració final per a tots els dies:

Oh, Sagrat Cor de Jesús, a qui us és totalment impossible de no tenir compassió dels infeliços, apiadeu-vos de nosaltres, pobres pecadors, i obteniu-nos les gràcies que us demanem per la intercessió de l'Immaculat Cor de Maria.

Sant Josep, pare adoptiu del Sagrat Cor: pregueu per nosaltres!

Déu vos salve, reina i mare de misericòrdia vida, dolcesa i esperança nostra. Déu vos salve. A Vós cridem els desterrats fills d'Eva; a Vós sospirem, gemint i plorant en aquesta vall de llàgrimes. Ara, doncs, advocada nostra, eixos ulls vostres, tan misericordiosos, gireu-los envers nosaltres; i, després d'aquest exili, mostreu-nos Jesús, fruit beneït del vostre sant ventre. Oh clementíssima, oh pietosa, oh dolça sempre Verge Maria.

PREGÀRIA A SANT PIUS DE PIETRELCINA:

Oh Déu, que heu atorgat a sant Pius de Pietrelcina, caputxí, la gràcia de participar, molt especialment, a través dels estigmes, en la Passió del vostre Fill, us demanem, per la seva intercessió, de saber conformar-nos a la mort del vostre Fill Jesucrist, i de ser partícips de la seva resurrecció. Per Crist Senyor Nostre.

Ave Maria Puríssima! Sens pecat fou concebuda!

Oració sant Miquel

Arcàngel Sant Miquel, defenseu-nos en la lluita, sigueu el nostre ajut contra la dolenteria i els paranys del dimoni.

Supliquem que Déu el mantingui sota el seu imperi i vós, Príncep de la milícia celestial, llanceu a l'infern, amb el poder diví, Satanàs i els altres esperits malvats, que corren pel món buscant de perdre les ànimes. Amén.
ORACIONS DIVERSES PER A FER L'OFERIMENT D'OBRES DEL MATÍ:

Beneït sia el nou dia
i el bon Déu que ens l'envia.
Déu vos guard, Mare de Déu;
guardeu-me Sant Àngel meu.
- - -

A Déu m’encomano
i a Santa Maria;
la gràcia de Déu
per sempre amb mi sia.

- - -

Tots els meus + pensaments,totes les meves + paraules i totes les meves  + obres d'aquest dia, us les ofereixo, Senyor, i l'ànima mia.
- - -

Us adoro, Déu meu, i us estimo de tot cor; us dono gràcies d'haver-me creat, redimit, fet cristià i conservat en aquesta nit; us ofereixo totes les accions d'aquest dia: feu que siguin totes segons la vostra voluntat i per a major glòria vostra. Guardeu-me del pecat i de tot mal. La gràcia vostra sigui sempre amb mi i amb tots els meus. Amén.

—a la nit— Us adoro, Déu meu, i us estimo de tot cor; us dono gràcies d'haver-me creat, redimit, fet cristià i conservat en aquest dia. Perdoneu-me els pecats que avui he comès, i si alguna bona obra he fet, accepteu-la. Guardeu-me en el repòs i deslliureu-me de perills. La gràcia vostra sigui sempre amb mi i amb tots els meus. Amén.

- - -


Us ofereixo, Senyor, el treball d'aquest dia. M'esforçaré per fer-lo amb perfecció. Que sigui camí que em meni rectament a Vós.
Santa Maria Mare de Déu i Mare meva, sant Josep, pare i senyor meu. Àngel de la meva Guarda ajudeu-me en aquest dia i pregueu per mi. Amén.

- - -

Sota la vostra mirada, Pare, en unió de Jesús i amb la força de l'Esperit Sant, emprenc el treball d'aquesta jornada. Feu que la meva dedicació sigui plena, conscient d'un deure que he de complir, i senti el goig d'ésser útil per a la humanitat.
Que la meva il·lusió en el treball no decaigui en tot el dia, Senyor, malgrat el cansament que pugui sentir. I feu que, al final, tingui la joia d'una tasca ben realitzada, segons la vostra voluntat.

- - -

Gràcies us dono Jesús, Déu meu dolcíssim, pels infinits beneficis que m'heu donat; per haver-me creat i redimit amb la vostra Sang Santíssima; per haver-me posat en terra de cristians amb tants medis per a salvar-me; singularment per la paciència tan gran que heu tingut en sofrir les meves culpes i pecats.
Ai, Déu meu! i què seria de mi en aquestes hores si m'haguéssiu llevat la vida en aquell instant que vaig cometre la primera culpa mortal! Quants anys fa que estaria cremant a l'infern!
Considerant, Senyor, que soc obra de les vostres divines mans, em dedico i consagro tot al vostre diví servei. Tot el que faré, pensaré i diré, vull que sigui fet, dit i pensat a la major honra i glòria vostra, i de la Divina Pastora Maria Santíssima, i de tots els àngels, i sants de la Glòria; i és la meva intenció aplicar-ho tot en satisfacció de les meves culpes i pecats, i en sufragi de les Ànimes del purgatori, i per aquelles necessitats que Vós sabeu jo tinc més obligació.
També us suplico per la destrucció de les heretgies, per l'augment de la Santa Fe Catòlica, i per tots els que estan en pecat mortal.
En tots els instants, Senyor, que jo respiraré, intento sempre multiplicar les vostres lloances; i voldria amar-vos i que tot el món us estimés amb aquell amor amb què us estima Maria Santíssima; i amb aquell amor, si fos possible, amb que Vós mateix us estimeu i estimeu. I perquè us amo, perquè us estimo, perquè crec en Vós, i confio en Vós, dic que em pesa de tot mon cor d'haver-vos ofès, i protesto que mai més vull pecar: I si algun pensament, paraula o obra se m'ofereix que sigui ofensa a Vós; no vull tenir-ho per pensat, per parlat ni per obrat.
Així serà, ajudat de la vostra divina gràcia. Amén.

Extret d'aquest blog de pregàries: https://algunsgoigs.blogspot.com/2011/07/oferiment-dobres-del-mati.html

Per demanar la castedat

Maria, filla amorosa de Déu Pare, a Vós confio la meva ànima. Protegiu la vida de Déu en la meva ànima. No permeteu que la perdi a causa del pecat. Protegiu la meva ment i la meva voluntat perquè tots els meus pensaments i desitjos siguin agradables a Déu.

Déu vos salve Maria, plena de gràcia, el Senyor és amb Vós, beneïda sou Vós entre totes les dones i beneït és el fruit del vostre ventre Jesús. Santa Maria, Mare de Déu, pregueu per nosaltres pecadors, ara i en la hora de la nostra mort. Amén.

Maria, mare amorosa del Fill, a Vós confio el meu cor. Permeteu-me estimar-vos amb tot el meu cor. Permeteu-me sempre d'estimar veritablement el pròxim. I ajudeu-me a evitar amics que em puguin allunyar de Jesús i portar-me a una vida de pecat.

Déu vos salve Maria, plena de gràcia, el Senyor és amb Vós, beneïda sou Vós entre totes les dones i beneït és el fruit del vostre ventre Jesús. Santa Maria, Mare de Déu, pregueu per nosaltres pecadors, ara i en la hora de la nostra mort. Amén.

Maria, esposa amorosa de l'Esperit Sant, a Vós confio el meu cos. Permeteu-me sempre recordar que el méu cos és llar per l'Esperit Sant, qui viu amb mi. Permeteu-me no tornar mai més a pecar contra Ell amb accions impures, sol/a o amb altres.

Déu vos salve Maria, plena de gràcia, el Senyor és amb Vós, beneïda sou Vós entre totes les dones i beneït és el fruit del vostre ventre Jesús. Santa Maria, Mare de Déu, pregueu per nosaltres pecadors, ara i en la hora de la nostra mort. Amén.

Sant Josep, pregueu per nosaltres.
Sant Rafael Arcàngel, pregueu per nosaltres.
Santa Maria Goretti, pregueu per nosaltres.
Amén.

(Extret i traduït del llibre "Amor puro" de Jason Evert)