Per pregar (devocionari) és un recull de pregàries en català, un servei catòlic realitzat per un petit equip

El combat en la pregària és inseparable del progrés de la vida espiritual


Qui prega combat contra ell mateix, contra l'ambient i, sobretot, contra el Temptador, que fa tot el possible per apartar-lo de la pregària

-----------------------------------------------------------------

Novena de la gràcia en honor de Sant Francesc Xavier

Del 4 al 12 de març

Per la Senyal...

Senyor meu Jesucrist,
Déu i home vertader,
Creador, Pare i Redemptor meu;
per ser vós qui sou bondat infinita,
i perquè us estimo sobre totes les coses,
em pesa de tot cor d’haver-vos ofès;
també em pesa perquè em podeu castigar
amb les penes eternes de l’infern.
Ajudat de vostra divina gràcia,
proposo no tornar mai més a pecar,
confessar-me, esmenar-me,
i complir la penitència
que em serà donada. Amén.

Oració prescrita
Amable i estimat sant! Adoro juntament amb vós i amb la major reverència a la Divina Majestat, i em complac súmmament en els especials dons que us comunicà de gràcies en temps de la vostra vida i de glòria després de la vostra mort. L'hi dono les més afectuoses gràcies i us demano amb tot el cor que em concediu per la vostra poderosa intercessió la gràcia de viure i morir santament. Us demano també que em concediu la gràcia especial que us demano en aquesta novena (petició). I si això que us demano no és per a major glòria de Déu i major bé de la meva ànima concediu-me Vós el que sigui més conforme a l'ún i a l'altre. Així sigui.

Pare Nostre, Ave Maria i Glòria.

Oració.
Oh Déu que volguéreu ajuntar a la vostra Església les nacions de les Índies per a la predicació i miracles de Sant Francesc Xavier. Concediu-nos ja que venerem la glòria dels seus insignes mereixements, que imitem també els exemples de les seves heroiques virtuts.

Us ho demanem per nostre Senyor Jesucrist que viu i regna amb Vós pels segles dels segles. Amén.