Novena de la gràcia en honor de Sant Francesc Xavier

Del 4 al 12 de març

Per la Senyal...

Senyor meu Jesucrist,
Déu i home vertader,
Creador, Pare i Redemptor meu;
per ser vós qui sou bondat infinita,
i perquè us estimo sobre totes les coses,
em pesa de tot cor d’haver-vos ofès;
també em pesa perquè em podeu castigar
amb les penes eternes de l’infern.
Ajudat de vostra divina gràcia,
proposo no tornar mai més a pecar,
confessar-me, esmenar-me,
i complir la penitència
que em serà donada. Amén.

Oració prescrita
Amable i estimat sant! Adoro juntament amb vós i amb la major reverència a la Divina Majestat, i em complac súmmament en els especials dons que us comunicà de gràcies en temps de la vostra vida i de glòria després de la vostra mort. L'hi dono les més afectuoses gràcies i us demano amb tot el cor que em concediu per la vostra poderosa intercessió la gràcia de viure i morir santament. Us demano també que em concediu la gràcia especial que us demano en aquesta novena (petició). I si això que us demano no és per a major glòria de Déu i major bé de la meva ànima concediu-me Vós el que sigui més conforme a l'ún i a l'altre. Així sigui.

Pare Nostre, Ave Maria i Glòria.

Oració.
Oh Déu que volguéreu ajuntar a la vostra Església les nacions de les Índies per a la predicació i miracles de Sant Francesc Xavier. Concediu-nos ja que venerem la glòria dels seus insignes mereixements, que imitem també els exemples de les seves heroiques virtuts.

Us ho demanem per nostre Senyor Jesucrist que viu i regna amb Vós pels segles dels segles. Amén.