Per pregar (devocionari) és un recull de pregàries en català, un servei catòlic realitzat per un petit equip

El combat en la pregària és inseparable del progrés de la vida espiritual


Qui prega combat contra ell mateix, contra l'ambient i, sobretot, contra el Temptador, que fa tot el possible per apartar-lo de la pregària

-----------------------------------------------------------------

Pregària oració per superar addiccions

Les addiccions de qualsevol tipus es poden superar gràcies a la pregària confiada a Déu. "No és la virtut la que crea la pregària, sinó la pregària la que engendra la virtut" (Carlo Carretto)

- Per intercedir per un germà que pateixi una addicció:

Senyor, us demano per (la persona). Que la purifiqueu, que la guariu, que l'ajudeu. Us prego amb tota humilitat per tal que pugui superar aquesta addicció que l'empresona. Ell/ella també vol ser lliure per poder estimar i sentir-se estimat/da.

- Per superar una addicció pròpia:

Senyor, us demano que em purifiqueu, em guariu, m'ajudeu. Us prego amb tota humilitat per tal de superar aquesta addicció que em té pres. Vull ser lliure per poder estimar i sentir-me estimat. 

La pregària per superar una addicció pot anar acompanyada d'un assessorament espiritual, de la lectura de l'Evangeli i de rebre els sagraments del perdó i l'Eucaristia. Déu pot amb l'impossible. Jesús, l'Amic, espera alliberar-nos sempre. Un sacerdot, un amic, una amiga... ens poden ajudar. No tinguem por!