Per pregar (devocionari) és un recull de pregàries en català, un servei catòlic realitzat per un petit equip

El combat en la pregària és inseparable del progrés de la vida espiritual


Qui prega combat contra ell mateix, contra l'ambient i, sobretot, contra el Temptador, que fa tot el possible per apartar-lo de la pregària

-----------------------------------------------------------------

Lectio divina


La Lectio Divina (lectura orant de la Paraula) és una forma de pregària que ens recomana el bisbe de Solsona, Mons. Xavier Novell, com a ferment de transformació personal en bé de l'amor cap a Déu i cap als altres. És pregar a partir d'un fragment de l'Evangeli tot seguint uns passos:

1. En el nom del Pare i del Fill i de l'Esperit Sant. Amén. (Lentament i senyant-nos)

2. Invocar l'Esperit Sant dient: Veniu, Esperit Sant, i ompliu el meu cor. Doneu-me oïda per escoltar el que voleu dir-me en aquest temps d'oració.

3. Lectio: Llegim lentament el text de l'Evangeli del dia, adonant-nos de tots els detalls: qui són els personatges que actuen? Què diuen? Què fan? Què diu Jesús? Quins gestos fa?

4. Meditatio: Tornem a llegir lentament el text, prestant atenció a tots els detalls. Es tracta que el text ens digui alguna cosa de la nostra vida. Cal considerar què ens està dient el Senyor a través d'aquella lectura, què vol de nosaltres, què ens demana, què vol revelar-nos. Ens adonarem que els Evangelis estan molt a prop d'allò que vivim. Ens revelaran moltes coses.

5. Oratio: De nou, tornem a llegir el text. Ara és moment de respondre a Jesús parlant amb confiança amb Ell, verbalitzant la pròpia oració. Pot ser una resposta de petició de perdó, de petició per una necessitat pròpia o d'una altra persona, d'alabança o d'acció de gràcies. Cada moment es pot viure com una autèntica conversació, rellegint unes quantes vegades la Paraula que suscita en tu aquestes respostes.

6. Contemplatio: La quarta i darrera lectura del text és per descansar en el Senyor. Això passa quan algun gest o paraula provoca que la teva ànima quedi quieta, meravellada davant del Senyor. No cal que aquesta vegada acabis la lectura completa del text.

7. Acció de gràcies: Et dono gràcies Senyor, per aquesta estona en la teva presència. Es pot acabar la pregària amb un Parenostre i una Avemaria, conclosos amb el senyal de la creu.