Lectio divina


La Lectio Divina (lectura orant de la Paraula) és una forma de pregària que ens recomana el bisbe de Solsona, Mons. Xavier Novell, com a ferment de transformació personal en bé de l'amor cap a Déu i cap als altres. És pregar a partir d'un fragment de l'Evangeli tot seguint uns passos:

1. En el nom del Pare i del Fill i de l'Esperit Sant. Amén. (Lentament i senyant-nos)

2. Invocar l'Esperit Sant dient: Veniu, Esperit Sant, i ompliu el meu cor. Doneu-me oïda per escoltar el que voleu dir-me en aquest temps d'oració.

3. Lectio: Llegim lentament el text de l'Evangeli del dia, adonant-nos de tots els detalls: qui són els personatges que actuen? Què diuen? Què fan? Què diu Jesús? Quins gestos fa?

4. Meditatio: Tornem a llegir lentament el text, prestant atenció a tots els detalls. Es tracta que el text ens digui alguna cosa de la nostra vida. Cal considerar què ens està dient el Senyor a través d'aquella lectura, què vol de nosaltres, què ens demana, què vol revelar-nos. Ens adonarem que els Evangelis estan molt a prop d'allò que vivim. Ens revelaran moltes coses.

5. Oratio: De nou, tornem a llegir el text. Ara és moment de respondre a Jesús parlant amb confiança amb Ell, verbalitzant la pròpia oració. Pot ser una resposta de petició de perdó, de petició per una necessitat pròpia o d'una altra persona, d'alabança o d'acció de gràcies. Cada moment es pot viure com una autèntica conversació, rellegint unes quantes vegades la Paraula que suscita en tu aquestes respostes.

6. Contemplatio: La quarta i darrera lectura del text és per descansar en el Senyor. Això passa quan algun gest o paraula provoca que la teva ànima quedi quieta, meravellada davant del Senyor. No cal que aquesta vegada acabis la lectura completa del text.

7. Acció de gràcies: Et dono gràcies Senyor, per aquesta estona en la teva presència. Es pot acabar la pregària amb un Parenostre i una Avemaria, conclosos amb el senyal de la creu.