Àngelus

Àngelus / Hi ha un costum de resar-lo a les 12 del migdia

- L'Àngel del Senyor va anunciar a Maria.
- I ella va concebre per obra de l'Esperit Sant.
(Avemaria)

- Sóc l'esclava del Senyor.
- Que es compleixin en mi les teves paraules.
(Avemaria)

- El qui és la Paraula es va fer home.
- I va habitar entre nosaltres.
(Avemaria)

- Pregueu per nosaltres Santa Mare de Déu.

- Perquè siguem dignes de les promeses de Crist.

Preguem.

Infoneu, Senyor, la vostra gràcia

en els nostres cors i feu que els qui

per l'anunci de l'àngel hem conegut

l'encarnació de Jesucrist el vostre Fill,

siguem conduïts per la seva passió

i la seva creu, a la glòria de la resurrecció.

Per Crist Senyor Nostre.

Amén.

Glòria al Pare, al Fill i a l'Esperit Sant.