Per pregar (devocionari) és un recull de pregàries en català, un servei catòlic realitzat per un petit equip

El combat en la pregària és inseparable del progrés de la vida espiritual


Qui prega combat contra ell mateix, contra l'ambient i, sobretot, contra el Temptador, que fa tot el possible per apartar-lo de la pregària

-----------------------------------------------------------------

Àngelus

Àngelus / Hi ha un costum de resar-lo a les 12 del migdia

- L'Àngel del Senyor va anunciar a Maria.
- I ella va concebre per obra de l'Esperit Sant.
(Avemaria)

- Sóc l'esclava del Senyor.
- Que es compleixin en mi les teves paraules.
(Avemaria)

- El qui és la Paraula es va fer home.
- I va habitar entre nosaltres.
(Avemaria)

- Pregueu per nosaltres Santa Mare de Déu.

- Perquè siguem dignes de les promeses de Crist.

Preguem.

Infoneu, Senyor, la vostra gràcia

en els nostres cors i feu que els qui

per l'anunci de l'àngel hem conegut

l'encarnació de Jesucrist el vostre Fill,

siguem conduïts per la seva passió

i la seva creu, a la glòria de la resurrecció.

Per Crist Senyor Nostre.

Amén.

Glòria al Pare, al Fill i a l'Esperit Sant.