Per pregar (devocionari) és un recull de pregàries en català, un servei catòlic realitzat per un petit equip

El combat en la pregària és inseparable del progrés de la vida espiritual


Qui prega combat contra ell mateix, contra l'ambient i, sobretot, contra el Temptador, que fa tot el possible per apartar-lo de la pregària

-----------------------------------------------------------------

Senyal de la creu

Pel senyal † de la Santa Creu
Dels nostres † enemics
Deslliureu-nos, Senyor † Déu nostre.
En el nom † del Pare i del Fill i de l’Esperit Sant. Amen.