Senyal de la creu

Pel senyal † de la Santa Creu
Dels nostres † enemics
Deslliureu-nos, Senyor † Déu nostre.
En el nom † del Pare i del Fill i de l’Esperit Sant. Amen.