Pare nostre

Pare nostre, que esteu en el cel,

sigui santificat el vostre nom;

vingui a nosaltres el vostre regne;

faci’s la vostra voluntat, així en la terra com es fa en el cel.

El nostre pa de cada dia doneu-nos, Senyor, el dia d’avui;

perdoneu les nostres culpes, així com nosaltres perdonem els nostres deutors;

i no permeteu que nosaltres caiguem en la temptació,

ans deslliureu-nos del mal. Amén.