Ave Maria

Déu vos salve, Maria,

plena de gràcia;

el Senyor és amb Vós;

beneïda sou Vós entre totes les dones;

i beneït és el fruit del vostre sant ventre, Jesús.

Santa Maria, Mare de Déu;

pregueu per nosaltres pecadors,

ara i en l'hora de la nostra mort. Amén.