Per pregar (devocionari) és un recull de pregàries en català, un servei catòlic realitzat per un petit equip

El combat en la pregària és inseparable del progrés de la vida espiritual


Qui prega combat contra ell mateix, contra l'ambient i, sobretot, contra el Temptador, que fa tot el possible per apartar-lo de la pregària

-----------------------------------------------------------------

Ave Maria

Déu vos salve, Maria,

plena de gràcia;

el Senyor és amb Vós;

beneïda sou Vós entre totes les dones;

i beneït és el fruit del vostre sant ventre, Jesús.

Santa Maria, Mare de Déu;

pregueu per nosaltres pecadors,

ara i en l'hora de la nostra mort. Amén.