Per pregar (devocionari) és un recull de pregàries en català, un servei catòlic realitzat per un petit equip

El combat en la pregària és inseparable del progrés de la vida espiritual


Qui prega combat contra ell mateix, contra l'ambient i, sobretot, contra el Temptador, que fa tot el possible per apartar-lo de la pregària

-----------------------------------------------------------------

Benedicció de la taula

ABANS DE COMENÇAR L'ÀPAT

1. Déu i Pare omnipotent
amb sa divina paraula
beneïu aquesta taula
i a tots nosaltres. Amén

2. Beneïu, Senyor, la taula que hem parat
i hem proveït a la mesura vostra,
i com un invisible convidat,
no us aparteu, Senyor, de vora nostra.

3. Beneïu-nos, Senyor,
beneïu l'aliment que ara anem a menjar
i procureu el pa a aquells que passen fam.


DESPRÉS D'HAVER MENJAT

1. Déu i Pare omnipotent
que ens heu alimentat,
sigueu per sempre lloat
per tots nosaltres. Amén.

2. Senyor, voleu donar a tots els homes
l'aliment que necessiten,
perquè tots puguin donar-vos gràcies
com nosaltres ho fem avui. Amén