Benedicció de la taula

ABANS DE COMENÇAR L'ÀPAT

1. Déu i Pare omnipotent
amb sa divina paraula
beneïu aquesta taula
i a tots nosaltres. Amén

2. Beneïu, Senyor, la taula que hem parat
i hem proveït a la mesura vostra,
i com un invisible convidat,
no us aparteu, Senyor, de vora nostra.

3. Beneïu-nos, Senyor,
beneïu l'aliment que ara anem a menjar
i procureu el pa a aquells que passen fam.


DESPRÉS D'HAVER MENJAT

1. Déu i Pare omnipotent
que ens heu alimentat,
sigueu per sempre lloat
per tots nosaltres. Amén.

2. Senyor, voleu donar a tots els homes
l'aliment que necessiten,
perquè tots puguin donar-vos gràcies
com nosaltres ho fem avui. Amén