Per pregar (devocionari) és un recull de pregàries en català, un servei catòlic realitzat per un petit equip

El combat en la pregària és inseparable del progrés de la vida espiritual


Qui prega combat contra ell mateix, contra l'ambient i, sobretot, contra el Temptador, que fa tot el possible per apartar-lo de la pregària

-----------------------------------------------------------------

Pregar amb la Bíblia

La Bíblia

L'Associació Bíblica de Catalunya ens ofereix la BCI per a poder viure a fons la fe cristiana alimentada per les Sagrades Escriptures.

www.abcat.org/bci