Pregar amb la Bíblia

La Bíblia

L'Associació Bíblica de Catalunya ens ofereix la BCI per a poder viure a fons la fe cristiana alimentada per les Sagrades Escriptures.

www.abcat.org/bci