Acte d'esperança

Déu meu, espero de la vostra bondat, per les vostres promeses i pels mèrits de Jesucrist Salvador nostre, la vida eterna i les gràcies necessàries per a mereixer-la amb les bones obres que jo dec i vull practicar.

Senyor, que jo no sigui confós eternament.