Per pregar (devocionari) és un recull de pregàries en català, un servei catòlic realitzat per un petit equip

El combat en la pregària és inseparable del progrés de la vida espiritual


Qui prega combat contra ell mateix, contra l'ambient i, sobretot, contra el Temptador, que fa tot el possible per apartar-lo de la pregària

-----------------------------------------------------------------

Acte de fe

Déu meu, crec fermament tot el que Vós, Veritat infal·lible, heu revelat, i la Santa Església ens proposa creure.

I expressament crec en Vós, únic Déu veritable, en tres persones iguals i realment distintes: Pare, Fill i Esperit Sant,

i en Jesucrist, vostre Fill, encarnat i mort per nosaltres, el qual donarà a cadascú, segons el seus mèrits, el premi o la pena eterna.

Segons aquesta fe vull viure sempre.

Senyor, augmenteu la meva fe.