Per pregar (devocionari) és un recull de pregàries en català, un servei catòlic realitzat per un petit equip

El combat en la pregària és inseparable del progrés de la vida espiritual


Qui prega combat contra ell mateix, contra l'ambient i, sobretot, contra el Temptador, que fa tot el possible per apartar-lo de la pregària

-----------------------------------------------------------------

Acte de caritat

Déu meu, us estimo amb tot el cor, sobre totes les coses, a Vós que sou el Bé infinit i la nostra eterna felicitat; i per amor vostre, estimo els altres com a mi mateix, i perdono les ofenses rebudes.