Per pregar (devocionari) és un recull de pregàries en català, un servei catòlic realitzat per un petit equip

El combat en la pregària és inseparable del progrés de la vida espiritual


Qui prega combat contra ell mateix, contra l'ambient i, sobretot, contra el Temptador, que fa tot el possible per apartar-lo de la pregària

-----------------------------------------------------------------

Oració diària pels sacerdots

Oh bon Jesús,

Et preguem perquè avui els sacerdots de tot el món i, en especial els de la nostra diòcesi de (nom diòcesi), siguin fidels, humils i exemplars. Et demanem que estiguin ben units entre ells, amb el bisbe (nom bisbe diòcesi) i amb el Papa (nom Papa), per tal que puguin ser portadors de la Bona Nova de l'Evangeli amb renovada il·lusió. També et demanem que ens enviïs nous i sants sacerdots per tal que la teva Església pugui seguir sent sal de la terra i llum del món.