Per pregar (devocionari) és un recull de pregàries en català, un servei catòlic realitzat per un petit equip

El combat en la pregària és inseparable del progrés de la vida espiritual


Qui prega combat contra ell mateix, contra l'ambient i, sobretot, contra el Temptador, que fa tot el possible per apartar-lo de la pregària

-----------------------------------------------------------------

Pregària a l'Esperit Sant

Del Cardenal Verdier:

Oh Esperit Sant,
Amor del Pare, i del Fill,

Inspira'm sempre
el que he de pensar,
el que he de dir,
com ho he de dir,

el que he de callar,
com he d'actuar,
el que he de fer,

per la glòria de Déu
bé de les ànimes
i la meva pròpia santificació.

Esperit Sant,
dóna'm agudesa per entendre,
capacitat per retenir,
mètode i facultat per aprendre,
subtilesa per interpretar,
gràcia i eficàcia per parlar.

Dóna'm encert en començar,
direcció en progressar,
i perfecció en acabar.

Amén.