Per pregar (devocionari) és un recull de pregàries en català, un servei catòlic realitzat per un petit equip

El combat en la pregària és inseparable del progrés de la vida espiritual


Qui prega combat contra ell mateix, contra l'ambient i, sobretot, contra el Temptador, que fa tot el possible per apartar-lo de la pregària

-----------------------------------------------------------------

Oratori dels Nens Petits

L'Oratori dels nens petits és una forma de pregària en la que els nens aprenen a guardar la Paraula i a viure una trobada amb Jesús per tal d'aplicar-la a la vida corrent.

Segueix quatre passos:

1. Aprendre de memòria una paraula de Jesús, un verset o més de l'Evangeli. Per exemple Mateu 5, 5: Feliços els humils: ells posseiran la terra! Els nens repeteixen el verset amb l'ajuda del catequista fins a saber-lo de memòria. Els nens estan feliços quan saben el fragment perquè senten que poden dir el mateix que Jesús.

2. Comprendre el significat del verset. Amb l'ajuda del catequista, a través d'un diàleg senzill, el nen s'acosta a les paraules de Jesús i les comprèn: Feliços els humils: ells posseiran la terra! Per tant: contents els que no són orgullosos, els que fan el que toca amb alegria, els que animen als tristos o els fan costat, els que visiten un malalt, els que saben demanar perdó, etc.

3. Resposta clara i directa a la pregunta: Tu creus el que diu aquest verset? Molts nens responen sí i estan contents de fer-ho. Se senten radiants.

4. Guardar la Paraula, el verset. El nen es compromet a viure la paraula d'una manera concreta durant tota la setmana. Aconseguirà guardar-la si la posa en pràctica. En el cas de l'exemple, viure la humilitat concretament amb la família, amb els amics, a l'escola... El nen viura segons la paraula memoritzada, entesa i creguda i experimentarà que Jesús es fa present en la seva vida quotidiana.

En la pròxima reunió de l'oratori, el nen voldrà explicar amb exemples l'experiència viscuda i el goig de viure en el Senyor.

Diu Mons. Xavier Novell a "Carta a los jóvenes" que "el més impactant és que aquesta experiència és vertadera. Totes les paraules que he guardat amb els nens al llarg d'aquests anys han aparegut com a noves en la meva vida d'oració. El Senyor, gràcies a l'Oratori dels nens petits, m'ha permès endinsar-me en l'espiritualitat de la infància que Santa Teresina del Nen Jesús va viure i oferir com a camí segur cap a Déu".