Oratori dels Nens Petits

L'Oratori dels nens petits és una forma de pregària en la que els nens aprenen a guardar la Paraula i a viure una trobada amb Jesús per tal d'aplicar-la a la vida corrent.

Segueix quatre passos:

1. Aprendre de memòria una paraula de Jesús, un verset o més de l'Evangeli. Per exemple Mateu 5, 5: Feliços els humils: ells posseiran la terra! Els nens repeteixen el verset amb l'ajuda del catequista fins a saber-lo de memòria. Els nens estan feliços quan saben el fragment perquè senten que poden dir el mateix que Jesús.

2. Comprendre el significat del verset. Amb l'ajuda del catequista, a través d'un diàleg senzill, el nen s'acosta a les paraules de Jesús i les comprèn: Feliços els humils: ells posseiran la terra! Per tant: contents els que no són orgullosos, els que fan el que toca amb alegria, els que animen als tristos o els fan costat, els que visiten un malalt, els que saben demanar perdó, etc.

3. Resposta clara i directa a la pregunta: Tu creus el que diu aquest verset? Molts nens responen sí i estan contents de fer-ho. Se senten radiants.

4. Guardar la Paraula, el verset. El nen es compromet a viure la paraula d'una manera concreta durant tota la setmana. Aconseguirà guardar-la si la posa en pràctica. En el cas de l'exemple, viure la humilitat concretament amb la família, amb els amics, a l'escola... El nen viura segons la paraula memoritzada, entesa i creguda i experimentarà que Jesús es fa present en la seva vida quotidiana.

En la pròxima reunió de l'oratori, el nen voldrà explicar amb exemples l'experiència viscuda i el goig de viure en el Senyor.

Diu Mons. Xavier Novell a "Carta a los jóvenes" que "el més impactant és que aquesta experiència és vertadera. Totes les paraules que he guardat amb els nens al llarg d'aquests anys han aparegut com a noves en la meva vida d'oració. El Senyor, gràcies a l'Oratori dels nens petits, m'ha permès endinsar-me en l'espiritualitat de la infància que Santa Teresina del Nen Jesús va viure i oferir com a camí segur cap a Déu".