Sant Rosari

Sobre el Sant Rosari, el beat Joan XXIII deia que "el pitjor Rosari és el que no es resa"

Ordre del sant Rosari
Pel senyal + de la Santa Creu
Dels nostres + enemics
Deslliureu-nos, Senyor + Déu Nostre.
En el nom del + Pare, del Fill i de l’Esperit Sant. Amen

Acte de contricció
Senyor meu, Jesucrist, (se segueix mentalment) Déu i home verdader, Creador, Pare i Redemptor meu, en qui crec, en qui espero, a qui amo més que totes les coses; em pesa de tot cor d’haver-vos ofès, per ser qui sou, Bondat infinita; i també em pesa perquè em podeu castigar amb les penes de l’infern. Ajudat de la vostra divina gràcia i esperant en els mèrits de la vostra preciosíssima Sang, proposo no tornar més a pecar, confessar-me, esmenar-me i complir la penitència que em serà donada. Amen.

Els meus llavis Senyor, obriu benigne
I la meva veu us farà lloança digne
Envieu-me Senyor la vostra ajuda
No demoreu, Senyor, la vostra vinguda
Gloria.....

Els misteris
Després de cada misteri es pot reflexionar uns moments, per a situar-se com si hi fóssim, en l’escena que es contempla. Es resa el Parenostre, deu Avemaries i un Gloria i la següent oració: Maria, Mare de Gràcia, Mare de misericòrdia, deslliureu-nos dels nostres enemics i empareu-nos ara i en l’hora de la nostra mort. Amen.

Misteris de Goig. (dilluns i dissabte)
1.- L’Encarnació del Fill de Déu a les Puríssimes entranyes de la Verge Maria.
2.- La visitació de la Verge Maria a la seva cosina Santa Isabel.
3.- El naixement del Fill de Déu al Portal de Betlem.
4.- La Purificació de la Mare de Déu i la presentació de l’infant Jesús al temple.
5.- El Nen perdut i trobat en el temple.

Misteris de Dolor. (dimarts i divendres)
1.- L’oració de Jesús a l’Hort de Getsemaní.
2.- La flagel·lació del Senyor a la columna.
3.- La coronació d’espines.
4.- El Viacrucis, camí del calvari amb la Creu a coll.
5.- La crucifixió i mort del Senyor.

Misteris de la Llum (dijous)
1.- El Baptisme del Senyor al Jordà.
2.- L’autorevelació del Senyor a les bodes de Cannà.
3.- L’anunci del Regne de Déu.
4.- La Transfiguració del Senyor.
5.- La institució de l’Eucaristia.

Misteris de Glòria (dimecres i diumenges)
1.- La Resurrecció del Senyor.
2.- L’Ascensió del Senyor.
3.- La vinguda de l’Esperit Sant sobre els Apòstols i Maria Santíssima.
4.- L’Assumpció de la Mare de Déu en cos i ànima al Cel.
5.- La coronació de la Mare de Déu per Reina i Senyora del cel i terra, Mare i Advocada dels pecadors.

Lloances a Maria
Déu vos salve Maria, filla de Déu Pare.
Déu vos salve Maria, mare de Déu Fill.
Déu vos salve Maria, esposa de Déu Esperit Sant.
Déu vos salve Maria, temple i sagrari de la Santíssima Trinitat.
Déu vos salve Maria, concebuda sens màcula de pecat original. Amén.

Acció de gràcies

Infinites gràcies us donem, sobirana Princesa, pels favors que tots els dies rebem de la vostra generosa mà; vulgueu, Senyora, tenir-nos sota la vostra protecció i empar, i per a més obligar-vos us saludem amb una salve:

Déu vos salve, Reina i Mare de misericòrdia, vida, dolcesa i esperança nostra. Déu vos salve, a vós cridem els desterrats fills d’Eva; a Vós sospirem, gemint i plorant en aquesta vall de llàgrimes. Ara doncs, advocada nostra, eixos ulls vostres, tan misericordiosos, gireu-los envers nosaltres; i després d’aquest exili, mostreu-nos Jesús, fruit beneït del vostre Sant ventre. Oh clementíssima, Oh pietosa, Oh dolça sempre Verge Maria!.

Lletanies

Senyor, tingueu pietat. (Resposta: Senyor, tingueu pietat)
Crist, tingueu pietat. (Resposta: Crist, tingueu pietat)
Senyor, tingueu pietat. (Resposta: Senyor, tingueu pietat)
Crist oïu-nos (Resposta: Crist oïu-nos)
Crist escolteu-nos. (Resposta: Crist escolteu-nos)
Déu, Pare Celestial (Resposta: tingueu pietal de nosaltres)
Déu, fill redemptor del món. (Resposta: igual que abans i també després fins a nou avís)
Déu, Esperit Sant.
Santa Trinitat, un sol Déu.
Santa Maria. (Resposta: pregueu per nosaltres)
Santa Mare de Déu. (Resposta: igual que abans i també després fins a nou avís)
Santa Verge de les verges.
Mare del Crist.
Mare de l’Església.
Mare de la divina grácia.
Mare puríssima.
Mare castíssima.
Mare virginal.
Mare sense corrupció.
Mare Immaculada
Mare amable.
Mare admirable.
Mare del bon consell.
Mate del Creador.
Mare del Salvador.
Verge prudentíssima.
Verge venerable.
Verge predicable.
Verge potent.
Verge clement.
Verge fidel.
Mirall de justícia.
Seu de la Saviesa.
Causa de la nostra alegria.
Vas espiritual.
Vas honorable.
Vas insigne de devoció.
Rosa mística.
Torre de David.
Torre de marfil.
Casa daurada.
Arca de l'Aliança.
Porta del cel.
Estel del matí.
Salut dels malalts.
Refugi dels pecadors.
Consoladora dels afligits.
Auxili dels cristians.
Reina dels àngels.
Reina dels patriarques.
Reina dels profetes.
Reina dels apòstols
Reina dels màrtirs.
Reina dels confessors.
Reina de les verges.
Reina de tots els sants.
Reina concebuda sens pecat original.
Reina al cel assumpta.
Reinadel sacratíssim Rosari.
Reina de la Pau.
Reina dels nostres cors.
lmmaculada esposa del castíssim Josep.
Reina de la família.

Anyell de Déu, que lleveu el pecat del món:
perdoneu-nos senyor.
Anyell de Déu, que lleveu el pecat del món:
escolteu-nos senyor.
Anyell de Déu que lleveu el pecat del món:
tingueu pietat de nosaltres.

Pregueu per nosaltres santa Mare de Déu:
Perquè siguem dignes de les promeses de Jesucrist.
Jesús, fill de l’etern
pare i de Maria Immaculada
per obra de l’Esperit Sant, pregueu per nosaltres

Preguem:Concediu, Senyor Déu, als vostres servents que frueixin de salut perpètua en l'ànima i en el cos; i per la gloriosa intercessió de la benaurada sempre Verge Maria, siguin ara alliberats de tristesa, i gaudeixin després de l’alegria eterna del cel. Us ho demanem per Crist, Senyor nostre. Amén.

Per les necessitats de l’Església i de l’Estat
(Pare Nostre, Avemaria i Glòria)

Per la persona i intencions del Senyor Bisbe d’aquesta diòcesi

(Pare Nostre, Avemaria i Glòria)

Per les Beneïdes Ànimes del purgatori

(Pare Nostre i Avemaria)

Descansin en pau. Amén.

Santa Maria Esperança Nostra, seu de la Saviesa. Pregueu per nosaltres.

Invocació "Sub tuum praesídium":
Sota el vostre mantell ens emparem, santa Mare de Déu. Escolteu les nostres pregàries en tota necessitat i aparteu-nos sempre dels perills, Verge gloriosa i beneïda.

Oració a sant Miquel Arcàngel:
Arcàngel sant Miquel, defenseu-nos en la lluita, sigueu el nostre ajut contra la dolenteria i els paranys del dimoni. Supliquem que Déu el mantingui sota el seu imperi i vós, Príncep de la milícia celestial, llanceu a l'infern, amb el poder diví, Satanàs i els altres esperits malvats, que corren pel món buscant de perdre les ànimes. Amén.