Oració de Sant Bernat

Recordeu-vos, oh piadosíssima Verge Maria, que ja mai s'ha sentit a dir, que ningú que hagi acudit a la vostra protecció, implorat vostra assistència i reclamat el vostre auxili, hagi estat abandonat de Vós.

Animat amb aquesta confiança, a Vós també recorro, oh Verge mare de les verges, i, encara que gemint baix el pes dels meus pecats, m'atraveixo a posar-me davant de la vostra presència sobirana; no desprecieu, oh Mare de Déu, les meves súpliques, ans bé escolteu-les i propícia digneu-vos a acollir-les benignament. Així sia.