Per pregar (devocionari) és un recull de pregàries en català, un servei catòlic realitzat per un petit equip

El combat en la pregària és inseparable del progrés de la vida espiritual


Qui prega combat contra ell mateix, contra l'ambient i, sobretot, contra el Temptador, que fa tot el possible per apartar-lo de la pregària

-----------------------------------------------------------------

Litúrgia de les hores

La litúrgia de les hores és el conjunt de pregàries oficials de l'Església Catòlica fora de la Missa articulades sobretot a partir de les hores canòniques. Si bé aquesta pregària és típica de monestirs, cada vegada més sacerdots i laics la practiquen ja que aporta la riquesa dels salms, de l'alabança a Déu, de la meditació d'alguna lectura clau de la Bíblia així com la pregària del Pare Nostre i pregàries particulars i generals adreçades a Déu.

Pregar la litúrgia de les hores (en castellà)