Litúrgia de les hores

La litúrgia de les hores és el conjunt de pregàries oficials de l'Església Catòlica fora de la Missa articulades sobretot a partir de les hores canòniques. Si bé aquesta pregària és típica de monestirs, cada vegada més sacerdots i laics la practiquen ja que aporta la riquesa dels salms, de l'alabança a Déu, de la meditació d'alguna lectura clau de la Bíblia així com la pregària del Pare Nostre i pregàries particulars i generals adreçades a Déu.

Pregar la litúrgia de les hores (en castellà)