Per pregar (devocionari) és un recull de pregàries en català, un servei catòlic realitzat per un petit equip

El combat en la pregària és inseparable del progrés de la vida espiritual


Qui prega combat contra ell mateix, contra l'ambient i, sobretot, contra el Temptador, que fa tot el possible per apartar-lo de la pregària

-----------------------------------------------------------------

Jo pecador

Jo confesso a Déu totpoderós,
i a vosaltres germans,
que he pecat, per culpa meva,
de pensament, paraula, obra i omissió.

Per això demano a la Verge Maria,
Mare de Déu, als àngels i als sants,
i a vosaltres, germans,
que pregueu per mi a Déu, nostre Senyor.