Per pregar (devocionari) és un recull de pregàries en català, un servei catòlic realitzat per un petit equip

El combat en la pregària és inseparable del progrés de la vida espiritual


Qui prega combat contra ell mateix, contra l'ambient i, sobretot, contra el Temptador, que fa tot el possible per apartar-lo de la pregària

-----------------------------------------------------------------

Invocació a l'Esperit Sant

Veniu, Esperit Sant,
ompliu el cor dels vostres fidels
i enceneu-hi la flama del vostre amor.

—Quan envieu el vostre alè, Senyor.
—Renoveu la vida sobre la terra.

Preguem. Oh Déu, Vós heu instruït els cors dels fidels
amb la llum de l'Esperit Sant.
Concediu-nos de comprendre
la saviesa segons el mateix Esperit i de fruir sempre del seu consol.
Per Crist Senyor nostre.
Amén.