Invocació a l'Esperit Sant

Veniu, Esperit Sant,
ompliu el cor dels vostres fidels
i enceneu-hi la flama del vostre amor.

—Quan envieu el vostre alè, Senyor.
—Renoveu la vida sobre la terra.

Preguem. Oh Déu, Vós heu instruït els cors dels fidels
amb la llum de l'Esperit Sant.
Concediu-nos de comprendre
la saviesa segons el mateix Esperit i de fruir sempre del seu consol.
Per Crist Senyor nostre.
Amén.