Per pregar (devocionari) és un recull de pregàries en català, un servei catòlic realitzat per un petit equip

El combat en la pregària és inseparable del progrés de la vida espiritual


Qui prega combat contra ell mateix, contra l'ambient i, sobretot, contra el Temptador, que fa tot el possible per apartar-lo de la pregària

-----------------------------------------------------------------
ORACIONS DIVERSES PER A FER L'OFERIMENT D'OBRES DEL MATÍ:

Beneït sia el nou dia
i el bon Déu que ens l'envia.
Déu vos guard, Mare de Déu;
guardeu-me Sant Àngel meu.
- - -

A Déu m’encomano
i a Santa Maria;
la gràcia de Déu
per sempre amb mi sia.

- - -

Tots els meus + pensaments,totes les meves + paraules i totes les meves  + obres d'aquest dia, us les ofereixo, Senyor, i l'ànima mia.
- - -

Us adoro, Déu meu, i us estimo de tot cor; us dono gràcies d'haver-me creat, redimit, fet cristià i conservat en aquesta nit; us ofereixo totes les accions d'aquest dia: feu que siguin totes segons la vostra voluntat i per a major glòria vostra. Guardeu-me del pecat i de tot mal. La gràcia vostra sigui sempre amb mi i amb tots els meus. Amén.

—a la nit— Us adoro, Déu meu, i us estimo de tot cor; us dono gràcies d'haver-me creat, redimit, fet cristià i conservat en aquest dia. Perdoneu-me els pecats que avui he comès, i si alguna bona obra he fet, accepteu-la. Guardeu-me en el repòs i deslliureu-me de perills. La gràcia vostra sigui sempre amb mi i amb tots els meus. Amén.

- - -


Us ofereixo, Senyor, el treball d'aquest dia. M'esforçaré per fer-lo amb perfecció. Que sigui camí que em meni rectament a Vós.
Santa Maria Mare de Déu i Mare meva, sant Josep, pare i senyor meu. Àngel de la meva Guarda ajudeu-me en aquest dia i pregueu per mi. Amén.

- - -

Sota la vostra mirada, Pare, en unió de Jesús i amb la força de l'Esperit Sant, emprenc el treball d'aquesta jornada. Feu que la meva dedicació sigui plena, conscient d'un deure que he de complir, i senti el goig d'ésser útil per a la humanitat.
Que la meva il·lusió en el treball no decaigui en tot el dia, Senyor, malgrat el cansament que pugui sentir. I feu que, al final, tingui la joia d'una tasca ben realitzada, segons la vostra voluntat.

- - -

Gràcies us dono Jesús, Déu meu dolcíssim, pels infinits beneficis que m'heu donat; per haver-me creat i redimit amb la vostra Sang Santíssima; per haver-me posat en terra de cristians amb tants medis per a salvar-me; singularment per la paciència tan gran que heu tingut en sofrir les meves culpes i pecats.
Ai, Déu meu! i què seria de mi en aquestes hores si m'haguéssiu llevat la vida en aquell instant que vaig cometre la primera culpa mortal! Quants anys fa que estaria cremant a l'infern!
Considerant, Senyor, que soc obra de les vostres divines mans, em dedico i consagro tot al vostre diví servei. Tot el que faré, pensaré i diré, vull que sigui fet, dit i pensat a la major honra i glòria vostra, i de la Divina Pastora Maria Santíssima, i de tots els àngels, i sants de la Glòria; i és la meva intenció aplicar-ho tot en satisfacció de les meves culpes i pecats, i en sufragi de les Ànimes del purgatori, i per aquelles necessitats que Vós sabeu jo tinc més obligació.
També us suplico per la destrucció de les heretgies, per l'augment de la Santa Fe Catòlica, i per tots els que estan en pecat mortal.
En tots els instants, Senyor, que jo respiraré, intento sempre multiplicar les vostres lloances; i voldria amar-vos i que tot el món us estimés amb aquell amor amb què us estima Maria Santíssima; i amb aquell amor, si fos possible, amb que Vós mateix us estimeu i estimeu. I perquè us amo, perquè us estimo, perquè crec en Vós, i confio en Vós, dic que em pesa de tot mon cor d'haver-vos ofès, i protesto que mai més vull pecar: I si algun pensament, paraula o obra se m'ofereix que sigui ofensa a Vós; no vull tenir-ho per pensat, per parlat ni per obrat.
Així serà, ajudat de la vostra divina gràcia. Amén.

Extret d'aquest blog de pregàries: https://algunsgoigs.blogspot.com/2011/07/oferiment-dobres-del-mati.html