ORACIONS DIVERSES PER A FER L'OFERIMENT D'OBRES DEL MATÍ:

Beneït sia el nou dia
i el bon Déu que ens l'envia.
Déu vos guard, Mare de Déu;
guardeu-me Sant Àngel meu.
- - -

A Déu m’encomano
i a Santa Maria;
la gràcia de Déu
per sempre amb mi sia.

- - -

Tots els meus + pensaments,totes les meves + paraules i totes les meves  + obres d'aquest dia, us les ofereixo, Senyor, i l'ànima mia.
- - -

Us adoro, Déu meu, i us estimo de tot cor; us dono gràcies d'haver-me creat, redimit, fet cristià i conservat en aquesta nit; us ofereixo totes les accions d'aquest dia: feu que siguin totes segons la vostra voluntat i per a major glòria vostra. Guardeu-me del pecat i de tot mal. La gràcia vostra sigui sempre amb mi i amb tots els meus. Amén.

—a la nit— Us adoro, Déu meu, i us estimo de tot cor; us dono gràcies d'haver-me creat, redimit, fet cristià i conservat en aquest dia. Perdoneu-me els pecats que avui he comès, i si alguna bona obra he fet, accepteu-la. Guardeu-me en el repòs i deslliureu-me de perills. La gràcia vostra sigui sempre amb mi i amb tots els meus. Amén.

- - -


Us ofereixo, Senyor, el treball d'aquest dia. M'esforçaré per fer-lo amb perfecció. Que sigui camí que em meni rectament a Vós.
Santa Maria Mare de Déu i Mare meva, sant Josep, pare i senyor meu. Àngel de la meva Guarda ajudeu-me en aquest dia i pregueu per mi. Amén.

- - -

Sota la vostra mirada, Pare, en unió de Jesús i amb la força de l'Esperit Sant, emprenc el treball d'aquesta jornada. Feu que la meva dedicació sigui plena, conscient d'un deure que he de complir, i senti el goig d'ésser útil per a la humanitat.
Que la meva il·lusió en el treball no decaigui en tot el dia, Senyor, malgrat el cansament que pugui sentir. I feu que, al final, tingui la joia d'una tasca ben realitzada, segons la vostra voluntat.

- - -

Gràcies us dono Jesús, Déu meu dolcíssim, pels infinits beneficis que m'heu donat; per haver-me creat i redimit amb la vostra Sang Santíssima; per haver-me posat en terra de cristians amb tants medis per a salvar-me; singularment per la paciència tan gran que heu tingut en sofrir les meves culpes i pecats.
Ai, Déu meu! i què seria de mi en aquestes hores si m'haguéssiu llevat la vida en aquell instant que vaig cometre la primera culpa mortal! Quants anys fa que estaria cremant a l'infern!
Considerant, Senyor, que soc obra de les vostres divines mans, em dedico i consagro tot al vostre diví servei. Tot el que faré, pensaré i diré, vull que sigui fet, dit i pensat a la major honra i glòria vostra, i de la Divina Pastora Maria Santíssima, i de tots els àngels, i sants de la Glòria; i és la meva intenció aplicar-ho tot en satisfacció de les meves culpes i pecats, i en sufragi de les Ànimes del purgatori, i per aquelles necessitats que Vós sabeu jo tinc més obligació.
També us suplico per la destrucció de les heretgies, per l'augment de la Santa Fe Catòlica, i per tots els que estan en pecat mortal.
En tots els instants, Senyor, que jo respiraré, intento sempre multiplicar les vostres lloances; i voldria amar-vos i que tot el món us estimés amb aquell amor amb què us estima Maria Santíssima; i amb aquell amor, si fos possible, amb que Vós mateix us estimeu i estimeu. I perquè us amo, perquè us estimo, perquè crec en Vós, i confio en Vós, dic que em pesa de tot mon cor d'haver-vos ofès, i protesto que mai més vull pecar: I si algun pensament, paraula o obra se m'ofereix que sigui ofensa a Vós; no vull tenir-ho per pensat, per parlat ni per obrat.
Així serà, ajudat de la vostra divina gràcia. Amén.

Extret d'aquest blog de pregàries: https://algunsgoigs.blogspot.com/2011/07/oferiment-dobres-del-mati.html