Per pregar (devocionari) és un recull de pregàries en català, un servei catòlic realitzat per un petit equip

El combat en la pregària és inseparable del progrés de la vida espiritual


Qui prega combat contra ell mateix, contra l'ambient i, sobretot, contra el Temptador, que fa tot el possible per apartar-lo de la pregària

-----------------------------------------------------------------

Alliberament por

En el nom de Jesús, renuncio a tot esperit de por, que em lliga des del si maternal.

Jesús, jo confio en Vós. Gràcies per l'alliberament de la por. De la por del maligne.