Alliberament por

En el nom de Jesús, renuncio a tot esperit de por, que em lliga des del si maternal.

Jesús, jo confio en Vós. Gràcies per l'alliberament de la por. De la por del maligne.