Per pregar (devocionari) és un recull de pregàries en català, un servei catòlic realitzat per un petit equip

El combat en la pregària és inseparable del progrés de la vida espiritual


Qui prega combat contra ell mateix, contra l'ambient i, sobretot, contra el Temptador, que fa tot el possible per apartar-lo de la pregària

-----------------------------------------------------------------

Regina Coeli

Reina del cel, alegreu-vos, al·leluia
perquè aquell que meresquéreu portar, al·leluia,
ha ressuscitat tal com digué, al·leluia.
Pregueu Déu per nosaltres, al·leluia.

S. Alegreu-vos, Verge Maria, al·leluia
P. Perquè realment el Senyor ha ressuscitat, al·leluia.

Preguem: Oh Déu, vós ompliu el món d’alegria amb la resurrecció del vostre Fill, Jesucrist, nostre Senyor. Per la intercessió de la seva Mare, la Verge Maria, concediu-nos d'arribar al goig de la vida eterna. Per Crist Senyor Nostre.
R. Amén.