Regina Coeli

Reina del cel, alegreu-vos, al·leluia
perquè aquell que meresquéreu portar, al·leluia,
ha ressuscitat tal com digué, al·leluia.
Pregueu Déu per nosaltres, al·leluia.

S. Alegreu-vos, Verge Maria, al·leluia
P. Perquè realment el Senyor ha ressuscitat, al·leluia.

Preguem: Oh Déu, vós ompliu el món d’alegria amb la resurrecció del vostre Fill, Jesucrist, nostre Senyor. Per la intercessió de la seva Mare, la Verge Maria, concediu-nos d'arribar al goig de la vida eterna. Per Crist Senyor Nostre.
R. Amén.